Ang Sakit ng Tiyan ko
Rockers die at the exact age of 27.. Like Jimmy Hendrix, Kurt Cobain, Johnny Kidd, Robert Johnson, Brian Jones, and Jimmy McCulloch… Sino gusto sumabay? ;D

Rockers die at the exact age of 27.. Like Jimmy Hendrix, Kurt Cobain, Johnny Kidd, Robert Johnson, Brian Jones, and Jimmy McCulloch… Sino gusto sumabay? ;D

Ang kuya ko..
Job’s Done!!

Job’s Done!!

wqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwewqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwewqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwewqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwewqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwewqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwe

wqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwewqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwewqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwewqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwewqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwewqeqweqwexqwexqwexqweqweqwecqwedqwe